منظور از عکاسی صنعتی چبیست؟

آرشیو کامل عکاسی . در عکاسی صنعتی علاوه بر اینکه باید به ویژگی های عکاسی تبلیغاتی توجه داشت باید بیننده را به شوق رساند. در این شاخه از عکاسی، صنعت ، کارخانه ، پوشاک ، ماشین ها و فرآورده های صنعتی موضوع عکاسی صنعتی هستند. در عکاسی صنعتی، از تجهیزات، محصولات، ماشین آلات و گاهی اوقات کارگران و مقامات شرکت عکسبرداری میشود . با این وجود اغلب اوقات سوژه اصلی عکاسی ماشین آلات و تجهیزات بزرگ مانند ترانسفورماتور، ترمینال گاز یا سد آب هستند.

عکاسی صنعتی یک زبان قابل فهم برای تمام افراد در سنین مختلف است.

عکاسی صنعتی در کارخانه، به علت فضای گسترده و منابع نوری گوناگون و فرآورده ها و اشیایی با درخشش های متفاوت، کاری ظریف و دقیق است.نورهای مختلف هر یک از نظر حرارت نوری متفاوت است و طبعا رنگ آنها هم متفاوت خواهد بود.نا دیده گرفتن این گوناگونی و عدم کنترل عکاسی بر اوضاع، بر کیفیت عکس؛ در عکاسی صنعتی اثر خواهد گذاشت.

اولین قدم در عکاسی صنعتی از یک کارخانه، بازدید از کارخانه و شنیدن توضیحات مدیر فنی است. چه بسا آنچه در نظر اول به چشم ما جذاب می آید و فکر می کنیم حتما باید در عکس صنعتی نمایش داده شود، از نظر صاحب کار مضر باشد. و منابع نور طبیعی و مصنوعی را شناسایی و کنترل نمود.

یکی از اصلی ترین رقابت ها در دنیای صنعت و تجارت، عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی می باشد. با رشد و توسعه جامعه و استفاده بیشتر از دنیای مجازی گرایش افراد جامعه به عکاسی صنعتی افزایش داده پیدا کرده است و رو به رشد است.

کسب و کارهایی که از عکاسی صنعتی استفاده می‌کنند تقریباً ۱۵٪ بیشتر از سایر کسب و کارها مورد بازدید قرار میگیرند.

آرشیو کامل عکاسی استودیو خلاقیت ژاهو

آرشیو کامل عکاسی