خدمات طراحی گرافیکی

خدمات بوتیک خلاقیت ژاهو:

  • طراحی گرافیکی
  • طراحی لوگو
  • دیجیتال مارکتینگ
  • فنگ شویی فروش

طراحی گرافیک

طراحی کاتالوگ
طراحی پوستر
طراحی بروشر
طراحی ست اداری

عکاسی صنعتی

با ایجاد و خلق تصویری حقیقی از محصول و استفاده از تکنیک های عکاسی صنعتی جای خود را در ذهن مخاطبان باز کنید

لوگو و انتخاب نام

گام اول برای شروع داشتن برندی جهانی ،شناساندن خود در ذهن مشتریان است. با داشتن لوگو و نامی مناسب برند خود را در ذهن مخاطب ثبت کنید.

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ به مجموعه ای از فعالیت هایی گفته می‌شود که جهت تبلیغ محصولات و خدمات در اینترنت از طریق ابزارهای دیجیتالی انجام می‌شود.

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین و مخاطب درآن تعیین شده و با برنامه ریزی دقیق به مخاطب ارسال می‌شود

فنگ شویی فروش

با استفاده از فنگ شویی در محیط کار خود فضایی پر انرژی و آرامش بخش را فراهم کنید.

طراحی گرافیک

طراحی کاتالوگ
طراحی پوستر
طراحی بروشر
طراحی ست اداری

طراحی گرافیک
عکاسی محصولات براق

عکاسی صنعتی

با ایجاد و خلق تصویری حقیقی از محصول و استفاده از تکنیک های عکاسی صنعتی جای خود را در ذهن مخاطبان باز کنید

لوگو و انتخاب نام

گام اول برای شروع داشتن برندی جهانی ،شناساندن خود در ذهن مشتریان است. با داشتن لوگو و نامی مناسب برند خود را در ذهن مخاطب ثبت کنید.

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ به مجموعه ای از فعالیت هایی گفته می‌شود که جهت تبلیغ محصولات و خدمات در اینترنت از طریق ابزارهای دیجیتالی انجام می‌شود.

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین و مخاطب درآن تعیین شده و با برنامه ریزی دقیق به مخاطب ارسال می‌شود

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

فنگ شویی فروش

با استفاده از فنگ شویی در محیط کار خود فضایی پر انرژی و آرامش بخش را فراهم کنید.

طراحی گرافیک

طراحی کاتالوگ
طراحی پوستر
طراحی بروشر
طراحی ست اداری

طراحی گرافیک

عکاسی صنعتی

با ایجاد و خلق تصویری حقیقی از محصول و استفاده از تکنیک های عکاسی صنعتی جای خود را در ذهن مخاطبان باز کنید

عکاسی صنعتی

لوگو و انتخاب نام

گام اول برای شروع داشتن برندی جهانی ،شناساندن خود در ذهن مشتریان است. با داشتن لوگو و نامی مناسب برند خود را در ذهن مخاطب ثبت کنید.

لوگو و انتخاب نام

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ به مجموعه ای از فعالیت هایی گفته می‌شود که جهت تبلیغ محصولات و خدمات در اینترنت از طریق ابزارهای دیجیتالی انجام می‌شود.

دیجیتال مارکتینگ

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چند جانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین و مخاطب درآن تعیین شده و با برنامه ریزی دقیق به مخاطب ارسال می‌شود

کمپین تبلیغاتی خلاقانه

فنگ شویی فروش

با استفاده از فنگ شویی در محیط کار خود فضایی پر انرژی و آرامش بخش را فراهم کنید.