عکاسی محصولات براق

یکی دیگر از زیر شاخه های عکاسی صنعتی، عکاسی از محصولات براق است. در این سبک از عکاسی نور پردازی اهمیت فراوانی دارد و به دلیل براق بودن و بازتاب نور در این محصولات نور نباید به طور مستقیم بر آنها تابیده شود و باید به گونه ای عکس برداری شود که زاویه نور به طور مایل تابیده شود تا تصویری با کیفیت داشته باشیم.

عکاسی صنعتی از اشیاء براق با سبک نورپردازی بک لایت انجام می گیرد این نوع عکاسی مهارت عکاسی حرفه ای را می طلبد که توانایی نمایش شکست ها و زوایا و انحنای شیشه و فرم زیبای آن را به خوبی به تصویر می کشد.

عکاسی محصولات براق

فرم درخواست عکاسی محصولات براق

نمونه کارهای عکاسی محصولات براق
بیشتر
مشتریان ما