عکاسی مفهومی

عکاسی مفهومی یکی از گرایش های عکاسی است که هر کسی تعریفی منحصر به فرد از آن دارد در این شاخه از عکاسی هدف عکاس نشان دادن مفهومی خاص با کمک عناصر تصویر است و بیننده را وادر به تفکر می‌کند. عکاسی مفهومی در بیشتر اوقات یک ایده تخیلیست و به‌نظر غیر واقعی می‌­آید. درواقع همه چیز در این سبک هنری, معطوف به تصورات می شود.

عکاسی مفهومی

فرم درخواست عکاسی مفهومی

نمونه کارهای عکاسی مفهومی
بیشتر
مشتریان ما