طراحی لوگو گرافیکی . رقابت در کسب و کار جهانی، نیازمند جهانی بودن است. در دنیای امروز همه ی شرکت های تولیدی،صنعتی و … به دنبال راهی برای ورود به دنیای تجارت جهانی هستند و بعضا برای موفقیت در این راه از شیوه های نوین تبلیغات استفاده می کنند.مشتری با شنیدن نام محصول و یا نام شرکت شما،باید شما را به عنوان یک برند تجسم کند.

بوتیک خلاقیت ژاهو با طراحی لوگوهای خلاقانه و گرافیکی و هویت بصری

فقط سیستم هویت نیست؛ لوگو نیست؛ برند احساس عمیق؛ دقیق؛ دوست داشتنی و باطنی شخص یا اشخاص درباره ی یک محصول، خدمت، شرکت و یا اسم فرد است. و لوگو شروعی برای دستیابی به این احساس است.در واقع لوگو تصویر ذهنی مخاطب از شماست.یک لوگو برای به یادماندنی کردن برند باید طراحی شده باشد،باید انعکاس کسب و کار شما و از همه مهمتر خلاق و نوآورانه باشد.

طراحی لوگو گرافیکی کاری فراتر است. لوگو اغلب در نگاه اول تاثیر بسزایی همچنین تصمیم‌گیری در دنیای امروز که لوگوهای مختلف و جذاب هر روزه بیشتر میشوند و طرافداران زیادی را جذب کرده اند داشتن یک لوگو نافذ کمک بسیاری در جذب مشتری می کند.

طراحی لوگو

طراحی لوگو گرافیکی

طراحی لوگو خلاقانه

طراحی لوگو