poster1
poster2
poster3

طراحی پوستر خلاقانه

پوستر شیوه تبلیغاتی  است که نسبت به برخی  شیوه های تبلیغاتی دیگر موثرتر  است. پوستر ها با اینکه حامل خلاصه ی پیامی هستند ولی همیشه مستقیم و واضح حرف نمی زنند. برعکس، بعضی از نقاشی ها یک دوره یا یک لحظه را تعریف می کنند. تصویر چیزی بیشتر از نشان دادن جهت یک حرف است، در واقع بیان گر یک فعل است، یک ایده و یک عمل. طراح پوستر کسی است که متن و تصویر را با هم رویارو می کند تا بتوانند تماشاچی را هم با خودشان همراه کنند. طراحی چاپ و انتشارپوستر نسبت به سایر شیوه های تبلیغاتی هزینه کمتری را دارد در نتیجه با هزینه کمتر مشتریان بیشتری را برای خود جذب کرده اید. بسیاری از خریداران، زمانی خرید می کنند که تبلیغی را بارها دیده باشند.

 در حقیقت تبلیغات بطور مکرر پیام خود را به مشتری می فرستد. بازار هدف شما در پوستر مشخص  است شما  در حیط و منطقه ای تبلیغات می کنید که بازدید بیشتری داشته باشد و به علاوه بتوانید در آن منطقه مشتریان احتمالی بیشتری را جذب کنید و در این راستا هرچه پوستر شما از جذابیت بیشتری برخوردار باشد در شما را در به فروش رساندن محصولات خود بیش از پیش توانمندتر می کند. از جمله شرکت هایی که با طراحی پوستر به موفقیت فروش و سود رسید می توان هواسازان را نام برد که با طراحی پوستر که ازایده های خلاقانه جدید دارا بود توانست در بازار صنعت به هدف فروش بالا و سود زیاد دست یابد.

poster4
poster5
poster6

برخی از پوسترهای خلاقانه ما