بوتیک خلاقیت ژاهو

بوتیک خلاقیت ژاهو

18+

سال

تجربه عکاسی صنعتی داریم

50+

برند

انتخاب نام و طراحی برند کرده ایم

10+

سال

تجربه کار در فضای دیجیتال داریم

100+

کمپین

تبلیغاتی مدیریت کرده ایم

استودیو بین المللی ژاهو از سال1380 توسط رضا زرینی پایه گذاری شد و تاکنون بیش از 15 سال فعالیت و تجربه دارد. ما یک استودیو بین المللی خلاقیت هستیم که حدود 15 سال در زمینه برندینگ خلاق، تبلیغات خلاق،کمپین های تبلیغاتی،عکاسی صنعتی،طراحی و گرافیک و طراحی کمپین های تبلیغاتی، مشاور، محقق و مجری بوده ایم .نام ژاهو هنگام شکل گیری توسط رضا زرینی بنیانگذار ژاهو خلق و ثبت شد و به معنی خلاقیت و نوآوری است . ما کاتالیزور رشد برند ها هستیم، تخصص ما تزریق ایده های خلاق، جذاب و جسورانه به کسب و کار، تبلیغات و برندینگ مشتریان است.
ما جهانی می آموزیم، ایرانی می اندیشیم و تخصصی عمل می کنیم و معتقدیم تبلیغات اگر منجر به فروش یا شهرت بیشتر نگردد هزینه است .ما به اصل win-win-win اعتقاد داریم این اصل به معنای برد ما،برد شما و برد مشتریان شما می باشد.

بیشتر

استودیو بین المللی ژاهو از سال1380 توسط رضا زرینی پایه گذاری شد و تاکنون بیش از 15 سال فعالیت و تجربه دارد. ما یک استودیو بین المللی خلاقیت هستیم که حدود 15 سال در زمینه برندینگ خلاق، تبلیغات خلاق،کمپین های تبلیغاتی،عکاسی صنعتی،طراحی و گرافیک و طراحی کمپین های تبلیغاتی، مشاور، محقق و مجری بوده ایم .نام ژاهو هنگام شکل گیری توسط رضا زرینی بنیانگذار ژاهو خلق و ثبت شد و به معنی خلاقیت و نوآوری است . ما کاتالیزور رشد برند ها هستیم، تخصص ما تزریق ایده های خلاق، جذاب و جسورانه به کسب و کار، تبلیغات و برندینگ مشتریان است.
ما جهانی می آموزیم، ایرانی می اندیشیم و تخصصی عمل می کنیم و معتقدیم تبلیغات اگر منجر به فروش یا شهرت بیشتر نگردد هزینه است .ما به اصل win-win-win اعتقاد داریم این اصل به معنای برد ما،برد شما و برد مشتریان شما می باشد.

بیشتر

مشتریان ما

بوتیک خلاقیت ژاهو مجری طراحی های گرافیکی و طراحی لوگو. انتخاب نام برند و برندینگ.

دفتر طراحی و خلاقیت ژاهو

استودیو خلاقیت ژاهو

درباره بوتیک خلاقیت ژاهو

طراحی لوگو بوتیک خلاقیت ژاهو
بوتیک خلاقیت ژاهو